Modernizacją drogi dojazdowej z Lubania do autostrady A4

Co dalej z planowaną modernizacją drogi dojazdowej z Lubania do autostrady A 4. Część została wyremontowana w latach poprzednich jednak dwa odcinki za Henrykowem i w Godzieszowie nadal odbiegają od oczekiwanego standardu. Czy jest szansa ,że niebawem rozpocznie się remont. Pytamy o to wieloletniego wiceburmistrza Lubania Wiesława Wydrę.

Postanowiłem doprowadzić do zakończenia remontu drogi nr 296 czyli naszego tak ważnego dojazdu do autostrady A4 przez miejscowości Henryków i Godzieszów –mówi Wiesław Wydra Radny Rady Miasta Lubań Przewodniczący Komisji Infrastruktury Społecznej - pragnę przypomnieć, że wspomniana droga stała się głównym dojazdem do autostrady a jej modernizację, możemy zawdzięczać staraniom poprzedniego burmistrza Lubania Konrada Rowińskiego.

W dniu 15.04.2011r. napisałem prośbę do właściciela drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu o następującej treści:

„Zwracam się z prośbą o dokończenia remontu drogi Nr 296, która od kilku lat czeka na rozpoczętą w poprzednich latach modernizację.

Dla miasta Lubań, jak również sąsiednich gmin, przedmiotowy trakt stanowi podstawowy dojazd do autostrady A4 oraz do prężnie rozwijającej się strefy ekonomicznej w gminie Nowogrodziec.

Skomunikowanie naszego miasta z autostradą stanowi podstawę egzystencji gospodarczej i szansę na rozwój regionu. Obecny fatalny stan pozostawionych kilku kilometrów zniszczonej nawierzchni, odstrasza potencjalnych inwestorów. Naraża na straty Miasto i stwarza niebezpieczeństwo dla jej użytkowników. Trudno jest zrozumieć pozostawienie ok. 3km trasy w stanie urągającym wszelkim parametrom dla tej kategorii drogi.

Apeluję do Państwa o przystąpienie do prac remontowo-modernizacyjnych jeszcze w bieżącym roku 2011”.

Powyższą prośbę przedstawiłem na sesji Rady Miasta, proponując w celu zwiększenia skuteczności mojego pisma, podpisania go jako wniosek Rady Miasta Lubań.

Myślę, że wystąpienie do Właściciela drogi o powyższej treści spełniło swoje zadanie gdyż w odpowiedzi DSDiK we Wrocławiu usłyszeliśmy:

„Prace projektowe związane z w/w przebudową drogi zostały już zakończone oraz nastąpiło uprawomocnienie się decyzji budowlanej. W związku z tym po zakończeniu postępowania przetargowego będzie możliwe jeszcze w tym roku, wykonanie obejścia miejscowości Godzieszów.(Obecnie prace zostały rozpoczęte) Natomiast pozostałe odcinki zadania wejdą w fazę realizacji dopiero w sytuacji pozyskania dodatkowych środków powstałych z oszczędności po przetargowych rozstrzyganych w przyszłości.”

Myślę, że mogło by być lepiej, ale i tak jest to informacja optymistyczna. Sprawę remontu dojazdu do autostrady A4 ze względu na jego ogromną wagę dla rozwoju miasta Lubań oraz komfortu podróżowania jego mieszkańców zamierzam monitorować, aż do jego całkowitego ukończenia. - podkreśla Wiesław Wydra.